Програми

Наскрізна навчальна програма з позашкільної освіти оздоровчого напряму «ОСНОВИ БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ В УМОВАХ БОЙОВИХ ДІЙ» 

Мета наскрізної навчальної програми: навчити правилам збереженню здоров’я та життя свого та оточуючих людей в умовах бойових дій  ПОКЛИКАННЯ 

Рекомендовано вченою радою Інституту проблем виховання НАПН України (протокол № 4 від 31 березня 2022 р.) 

Оздоровчий напрям

НАВЧАЛЬНІ ПРОГРАМИ З ПОЗАШКІЛЬНОЇ ОСВІТИ для гуртків дитячих закладів оздоровлення та відпочинку (Авторський колектив: Бровко Т. С., Гусева З. А., Деревянко В. В., Дніпрова О. М., Драган О. А., Квашніна Н. І., Коломоєць Г. А., Корнієнко А. В., Куртова Л. А., Лебединська О. В., Лимаренко Д. О., Липецький О. П., Литовченко О. В., Маринич В. Л., Мачуський В. В., Наровлянський О. Д., Осадчук І. В., Пепельжи Г. М., Ребрина А. А., Руденко І. В., Сіманець В. В., Тараканова А. П., Тинкован Т. В., Філіпенко Н. Б., Шталтовна Т. М.) (Загальна редакція: Мачуський В. В., Дейдиш Л. А.) «Рекомендовано Міністерством освіти і науки України» (лист МОН від 11.06.2018 № 1/11-6203)

Гуманітарний напрям

«ДЕБАТИ»  (автор Масютіна М. Е.)«Схвалено науково-методичною комісією з позашкільної освіти Науково-методичної ради з питань освіти Міністерства освіти і науки України», протокол №2 від 29.06.2017 (лист Інституту модернізації змісту освіти від 18.07.2017 № 21.1/12-Г-400).